: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 25/11/2536 : :


้ีhunny
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
ชื่อเล่น : 
้ีhunny
วันเกิด : 
25 พ.ย. 2536
อายุ : 
22
เพศ : 
E-mail : 
pie_hun9@hotmail.co.th
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
เล่นดนตรี