ชื่อ - นามสกุล :นายนพรัตน์ วิรุณพันธ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ปฏิบัติการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนบึงบูรพ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :