ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ หลักบุญ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :138 หมู่ 7 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร