ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ จินาวัลย์
ตำแหน่ง :ครู ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :โรงเรียนบึงบูรพ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน